Zarząd Klubu

Skład zarządu:
Grzegorz Goliński – Prezes
Włodzimierz Borzęcki – Vice-Prezes
Tomasz Kutyba – Sekretarz
Artur Łęczycki – skarbnik
Tomasz Wójcik – Członek Zarządu
Maksymilian Stawiarski – Członek Zarządu
Rafał Kamiński – Członek Zarządu